Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana kolejna aktualizacja projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UD 477).

Jak wynika z treści pisma opublikowanego w zakładce Komisja Prawnicza, posiedzenie Komisji Prawniczej dotyczące przedmiotowego projektu ustawy odbędzie się w dniach 11 i 12 czerwca 2019 r.

Projekt został zaktualizowany m.in. w zakresie:

  1. wprowadzenia pakietu zmian dedykowanych prosumentom,
  2. wydłużenia okresu na sprzedaż pierwszej energii z 21 do 24 miesięcy w przypadku instalacji PV (art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a),
  3. zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dotyczącej pozwoleń na użytkowanie (dodanie zdania „nie wcześniej jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy”, art. 5),
  4. zmian w ustawie – Prawo budowlane dot. urządzeń fotowoltaicznych i uzgadniania projektów budowlanych (obniżenie dolnego progu z 10 kW do 6,5 kW),
  5. zmiany definicji gwarancji pochodzenia (art. 120 ust. 1),
  6. wysokości kar pieniężnych (art. 170).