Unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki przyjęła pięć decyzji, które mają bardzo istotne znaczenie dla zabezpieczenia funkcjonowania wymiany transgranicznej w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (Core CCR, do którego należy Polska) oraz regionie południowo-wschodniej Europy. Decyzje obejmują zasady, które mają być stosowane przez operatorów systemów przesyłowych (OSP) ww. regionów w celu osiągnięcia efektywnej kosztowo koordynacji działań naprawczych.

Decyzje dotyczą trzech obszarów: bezpieczeństwa działania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, minimalizacji kosztów operatorów przesyłowych oraz wdrożenia zasad bardziej sprawiedliwego podziału kosztów związanych z usuwaniem ograniczeń w sieci (dotyczy to kosztów rozliczania redysponowania i zakupów przeciwnych).

Dwie z przedmiotowych decyzji ustanawiają metodykę regionalnej koordynacji bezpieczeństwa operacyjnego ROSC w regionach wyznaczania zdolności przesyłowych tj. Core i Południowo-Wschodniej Europy. Kolejna z decyzji ustanawia metodykę skoordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych, zwaną metodyką RDCT. Ostatnie dwie z przyjętych decyzji dotyczą metodologii podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych w regionach wyznaczania zdolności przesyłowych Core i Południowo-Wschodniej Europy.

Więcej