W swoim raporcie na temat sytuacji na rynkach energii w Unii Europejskiej ACER zwraca uwagę m.in. na to, że na hurtowych rynkach energii elektrycznej w Europie zauważalne są pozytywne zmiany, ale nadal potrzeba działań, a w szczególności finalizacji łączenia rynków dnia następnego.

Agencja odnotowała, że w 2019 roku konwergencja cen energii elektrycznej w UE wzrosła, co wskazuje na dalszą integrację hurtowych rynków. Jednocześnie wskazuje na dobrą sytuacje w tym obszarze w regionie Europy Środkowo-Zachodniej. ACER podkreśla, że dzięki integracji rynków dnia następnego, przepustowość transgraniczna była efektywnie wykorzystywana przez wszystkie godziny na ponad dwóch trzecich granic UE, a z drugiej strony zaznacza, że rozszerzenie projektu flow-based market coupling na Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, Słowację i Słowenię w tzw. Regionie Core napotyka na kolejne opóźnienia.

Więcej