ACCIONA i SSE RENEWABLES, część notowanej na brytyjskiej giełdzie FTSE spółki SSE Plc, podpisały wyłączny kontrakt na rozwój projektów morskiej energii wiatrowej w Hiszpanii i Portugalii. Spółki będą również wspólnie odkrywać nowe perspektywy na innych potencjalnych rynkach.

ACCIONA wraz z SSE Renewables utworzą spółkę joint venture (w proporcjach 50-50), która połączy silne strony ACCIONY jako dewelopera i operatora lądowych instalacji energii odnawialnej (głównie wiatrowych i fotowoltaicznych) z umiejętnościami i doświadczeniem SSE RENEWABLES w zakresie rozwoju, budowy i eksploatacji wiodących na świecie morskich farm wiatrowych.

ACCIONA zapewni również swoje możliwości w zakresie integracji sieci, technologię zarządzania energią poprzez Centrum Kontroli Energii Odnawialnej (Renewable Energy Control Center, CECOER) oraz know-how w zakresie inżynierii stosowanej w morskich turbinach wiatrowych.

SSE RENEWABLES jest wiodącym deweloperem, konstruktorem, operatorem i właścicielem projektów morskiej energetyki wiatrowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W swoim portfolio posiada 487 MW produkowanych w morskich elektrowniach wiatrowych oraz plany rozwoju największej morskiej elektrowni wiatrowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii o łącznej mocy ponad 6 GW.

Spółka buduje obecnie największą na świecie morską farmę wiatrową Dogger Bank Wind Farm na Morzu Północnym o mocy 3,6 GW jako joint venture z firmą Equinor oraz największą w Szkocji farmę Seagreen Offshore Wind Farm w Firth of Forth o mocy 1,1 GW jako joint venture ze spółką Total.

„Po udanym wypracowaniu wiodącej światowej pozycji w zakresie lądowych technologii wiatrowych i fotowoltaicznych, partnerstwo z SSE RENEWABLES pozwoli nam przyspieszyć wejście na rynek morskiej energetyki wiatrowej, w którym postrzegamy olbrzymi potencjał“, powiedział Rafael Mateo, CEO działu Energetyki w ACCIONIE. „Jest to naturalny krok naprzód w naszej strategii dostarczania najlepszych możliwych alternatyw dla klientów poszukujących rozwiązań w zakresie czystej energii“.

Jim Smith, Managing Director w SSE RENEWABLES, dodał: „Jestem zadowolony z zawarcia tej umowy na wyłączność z ACCIONĄ. Partnerstwo z hiszpańskim deweloperem o ugruntowanej pozycji na rynku energii odnawialnej umożliwi SSE RENEWABLES wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, aby pomóc Hiszpanii i Portugalii w realizacji ich planu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Jest to również dowód na to, że zamierzamy rozwijać nasze plany budowy morskiej infrastruktury energii wiatrowej poza Wielką Brytanią i Irlandią“.