Po systematycznym wzroście cen zielonych certyfikatów notowanym na Towarowej Giełdzie Energii w ubiegłym roku, do ponad 150 zł/MWh pod koniec 2018 roku, w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku certyfikaty systematycznie taniały, schodząc w marcu poniżej 90 zł/MWh.

Sytuacja zmieniła się pod koniec marca, gdy Ministerstwo Energii wycofało się z zaproponowanej w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, niekorzystnej dla producentów energii odnawialnej zmiany sposobu wyliczania opłaty zastępczej. W efekcie w krótkim czasie ceny certyfikatów w notowaniach sesyjnych wzrosły o około 50 zł/MWh.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami w kwietniu ukształtował się na poziomie 2 706 190 MWh, o 1/4 wyższym niż w kwietniu ubiegłego roku, a także niemal o 1/2 wyższym niż w marcu tego roku.

Więcej