Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe wersje projektów rozporządzeń, które zostały skierowane do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oba projekty zostały już uzgodnione międzyresortowo oraz przyjęte w trybie obiegowym przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 10 stycznia 2017 r.