6 lipca 2016 roku rozpoczął się IV nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE prowadzony przez WFOŚiGW woj. zachodniopomorskiego. Jest to część programu priorytetowego NFOŚiGW: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Nabór potrwa do wyczerpania środków, przy czym termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć 15 listopada b.r., w innym wypadku inwestycja nie otrzyma finansowania.

Wnioski można dostarczać osobiście po uprzedniej rejestracji wizyty, lub telefonicznie, w poszczególnych Punktach Obsługi Programu Prosument właściwych dla danej inwestycji (Szczecin – tel. 91 831 25 90-92, Koszalin – tel. 94 375 04 94-96, Szczecinek – tel. 94 375 04 80-81).

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są tutaj.