Urząd Regulacji Energetyki opublikował zaktualizowaną wersję wniosku o wydanie świadectw pochodzenia OZE. Nowy dokument odzwierciedla zmiany przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) dokonanych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925).

Nowy wzór dostępny jest tutaj.