URE: Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w II kwartale 2017 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 162,50 zł/MWh. URE przypomina, że w…

Continue ReadingURE: Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 r.

Nowe wzory wniosków dot. realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2017 rok

Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE…

Continue ReadingNowe wzory wniosków dot. realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2017 rok

Obowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE, których oferty wygrały aukcje w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii określają obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję. Szczegóły dotyczące sprawozdawczości wytwórców, w tym m.in. terminy przedłożenia…

Continue ReadingObowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE, których oferty wygrały aukcje w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

Obowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcję w 2016 r.

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii określają obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję. W związku z tym wytwórcy, których oferty wygrały aukcję…

Continue ReadingObowiązki wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcję w 2016 r.

12 grudnia br. Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA) zostaje udostępniona użytkownikom

Od dzisiaj wytwórcy zainteresowani skorzystaniem z systemu aukcyjnego mogą rozpocząć procedurę rejestracji na produkcyjnej wersji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Aplikacja dostępna jest pod adresem https://ipa.ure.gov.pl. Wszelkie informacje i oświadczenia wprowadzane…

Continue Reading12 grudnia br. Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA) zostaje udostępniona użytkownikom