Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami do projektów rozporządzeń Rady Ministrów do ustawy o odnawialnych źródłach energii

Art. 60 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Art. 72 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

Art. 73 ust. 7 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Art. 77 ust. 1 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.