W projekcie ustawy zaproponowano zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia), systemem, który będzie wspierał budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. Będzie on w znacznej mierze oparty na procedurze aukcyjnej. Proponowany mechanizm gwarantować ma inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stałą premię do ceny energii elektrycznej.

Aby zapewnić stabilność wsparcia oraz długofalowe planowanie działań inwestycyjnych związanych z wysokosprawną kogeneracją, zaproponowano, że wsparcie zostanie udzielone na 15 lat.

Wspierane będzie wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej.

Komunikat Ministerstwa Energii

Projekt ustawy w Sejmie

Projekt ustawy na RCL