Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje społeczne dot. stworzenia w Polsce rynku mocy. Potrwają one dwa tygodnie. W poniedziałek podczas konferencji poświęconej projektowi rynku mocy minister Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że projekt ustawy w tej sprawie miałby być gotowy jeszcze w tym roku, tak aby nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać od 2017 r.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, pierwsza aukcja w ramach rynku mocy miałaby zostać przeprowadzona na początku nowego roku, a zakontraktowana w ten sposób energia pojawiłaby się w systemie w 2021 r.

Szef resortu energii podkreślił, że celem wprowadzenia rynku mocy jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii. (…) Jego kluczowym zadaniem będzie stworzenie zachęt do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych. Minister energii stwierdził, że rynek energii w Polsce jest obecnie zakłócony systemami wsparcia OZE i niezmieniony spowoduje niewystarczolność mocy i uzależnienie Polski od importu energii.

Projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy dostępny jest tutaj.

Prezentacja PSE dot. rynku mocy

Prezentacja ze spotkania otwierającego proces konsultacji