PSE: znaczący wzrost produkcji energii z farm wiatrowych

  • Reading time:1 mins read

Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zlokalizowane w Polsce farmy wiatrowe wyprodukowały od stycznia do sierpnia 2016 r. w sumie 6,919 TWh energii elektrycznej wobec 5,904 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r. Oznacza to wzrost generacji o 17,19 proc.

Produkcja energii w sierpniu 2016 r. wyniosła 750 GWh wobec 549 GWh w sierpniu roku ubiegłego. Stowarzyszenie WindEurope podaje, że w 2015 r. w Polsce uruchomione zostały farmy wiatrowe o łącznej mocy 1,226 GW, w 2014 r. natomiast o mocy 444 MW.

Więcej na gramwzielone.pl