11 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Gospodarki na swoich stronach opublikowało Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. v 0.6

Zgodnie z informacja na stronie Ministerstwa, projekt dokumentu został opracowany we współpracy z Zespołem Doradczym ds. rozwiązań systemowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele świata nauki, izb gospodarczych, przedsiębiorstw i konsumentów. Dnia 7.08.2015 r. dokument został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych, które potrwają do 18.09.2015 r. Uwagi proszę składać za pomocą formularza lub w wersji elektronicznej na adres polityka.energetyczna@mg.gov.pl.