Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat, w którym informuje, że sesja aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/9/2018”, odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r.

Pierwotny termin aukcji uległ zmianie z powodu ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy.

Komunikat URE

Aukcja AZ/9/2018 przeznaczona jest dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 24 260,51 MWh oraz 10 322 975,18 zł.