24 stycznia 2019 r. do wykazu prac Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z opublikowanym komunikatem projekt przewiduje m.in.:

1) Obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata, poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.
2) Umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 roku, poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej oraz poziomu cen referencyjnych.
3) Przedłużenie obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.
4) Wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2019 r.

Więcej