Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa odpowiada na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym i zapowiada poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu.

W sektorze OZE Polska Grupa Energetyczna zamierza uczestniczyć w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych tak, aby w 2030 roku wytwarzać ok. 25 procent krajowej produkcji energii z OZE. Nowa strategia biznesowa PGE w segmencie OZE obejmuje m.in. rozwój morskich farm wiatrowych, których projekty realizowane będą w oparciu o aukcyjny system wsparcia OZE. Oprócz offshore, realizowane będą najbardziej zaawansowane projekty farm wiatrowych na lądzie. Spółka postawi także na współspalanie biomasy w dedykowanych instalacjach i rozwój mikroinstalacji. Wśród technologii, które PGE będzie rozwijać i wprowadzać do swoich projektów znalazły się m.in. magazyny energii.

Nowa strategia PGE S.A.