Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej Urząd Regulacji Energetyki i Ministerstwo Energii podtrzymały zamiar przeprowadzenia dodatkowej aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Wśród przyczyn znalazły się problemy z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej, które odnotowano 30 grudnia przy okazji pierwszej aukcji.

Więcej