Malta notyfikowała swój system wsparcia w grudniu 2015 r. Jego beneficjentami będą instalacje fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe zlokalizowane na lądzie. Wsparcie będzie udzielane w formie dopłat do rynkowej ceny energii. Zgodnie z planami deweloperzy farm wiatrowych mogą ubiegać się o wsparcie poprzez udział w aukacjach, o ile zgoda na inwestycje zostanie wydane w czasie obowiązywania systemu wsparcia, tj. w latach 2016 – 2020. Budżet wynosi 140 mln euro.

Zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii Malta ma osiągnąć do roku 2020 10-procentowy udział OZE w krajowym zużyciu energii, przy czym do roku 2014 osiągnięto tylko 4-procentowy udział, a Malta należy do krajów UE z najmniejszym udziałem OZE w krajowym miksie energii.

Luksemburg notyfikował swój system wsparcia dla OZE we wrześniu 2015 roku. Wsparcie zgodnie z założeniami obejmowało dopłaty dla operatorów elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych, biomasowych a także dla biogazowni. Całkowity budżet dla wsparcia udzielanego od 2016 r. do 2020 r. wyniesie 150 mln euro.

Krajowy cel OZE wyznaczony dla Luksemburga na 2020 r. to 11-procentowy udział energii odnawialnej w krajowej konsumpcji energii do roku 2020. Luksemburg stosował system wsparcia dla OZE już wcześniej, nowa perspepktywa pojawiła się wraz z wygaśnięciem poprzedniej, nastąpiło to 31 grudnia 2015 r.

Republika Czech otrzymała akceptację Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia produkcji energii elektrycznej i ciepła z energetyki wodnej oraz biogazowni. Plan wsparcia hydroenergetyki został notyfikowany we wrześniu 2015 r. i obejmował instalacje o mocy do 10 MW. Budżet wynosi ok. 8 mln euro. Wsparcie dla biogazowni notyfikowane było w październiku 2015 r. i obejmowało instalacje do 0,5 MW. W tym przypadku wsparcie wynosiło 19 mln euro.

Więcej: Czechy, Malta i Luksemburg.