Jak wynika z danych podanych przez Red Electrica de Espana – hiszpańskiego operatora sieci elektroenergetycznych, średni udział energii z odnawialnych źródeł w hiszpańskim miksie energetycznym w tym roku wyniósł ponad 47%.

Największy udział uzyskała energetyka jądrowa z udziałem w miksie na poziomie 23,2 %, tuż za nią znalazły się elektrownie wiatrowe z udziałem 21,8 % oraz hydroenergetyka – 17,8 %.

Dane dostępne na www.ree.es