W związku z koniecznością aktywacji w systemie IPA funkcji sprawozdawczych, dedykowanych instalacjom, które zwyciężyły w aukcjach przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2018 r., informujemy, że w terminie do 11 stycznia br., w systemie tym nastąpi zmiana statusów wszystkich ofert wysłanych w ubiegłorocznych aukcjach. Czynności związane z nadaniem ofertom stosownych statusów w IPA będą miały charakter wyłącznie techniczny i zostaną dokonane w oparciu o wyniki aukcji ogłoszone przez Prezesa URE w BIP URE.

Więcej na ure.gov.pl