8 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, na którym Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski przedstawił główne założenia projektu nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Prezentacja