13 lipca kilka powiatów z woj. zachodniopomorskiego podpisało list intencyjny na temat rozwijania lokalnej generacji ze źródeł odnawialnych. Nowe rozwiązania oraz narzędzia planowania przestrzennego mają ułatwić i przyspieszyć przejście do gospodarki niskoemisyjnej, czyli optymalnego wykorzystania obecnych i powstawania nowych mocy OZE.

Więcej w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.