Do końca 2018 roku Urząd Regulacji Energetyki wydał przedsiębiorcom niemal 300 zaświadczeń z systemów FIT/FIP o możliwości rozliczenia z nadwyżek wyprodukowanej energii.

Z systemów taryfy gwarantowanej lub premii mogą korzystać operatorzy istniejących biogazowni i elektrowni wodnych lub inwestorzy, którzy dopiero uruchomią produkcję energii elektrycznej.

Urząd Regulacji Energetyki, który wydaje zaświadczenia umożliwiające wejście do mechanizmów FIT/FIP, poinformował, że na koniec 2018 roku wydał w sumie 295 takich zaświadczeń, które dotyczyły łącznego potencjału instalacji na poziomie 76,857 MW.

Więcej