Do tej pory ukazały się trzy wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych, wszystkie wskazały rozszerzony zakres opodatkowania, tj. uwzględniający elementy techniczne za właściwy.

Wyrok WSA w Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. wraz z uzasadnieniem

Wyrok WSA w Łodzi I SA/Łd 1/17

Powołując się na informacje firmy doradczej Deloitte, WSA w Łodzi wskazał, że autonomia prawa podatkowego ma charakter względny, a orzecznictwo TK (P 33/09) i NSA (II FSK 1177/14) dopuszcza posługiwanie się definicjami wypracowanymi na gruncie innych ustaw w celu wykładni pojęć opisanych w prawie budowlanym. Tak określona definicja elektrowni wiatrowej na gruncie prawa budowlanego jest wiążąca również na gruncie przepisów podatkowych. Sąd zwrócił uwagę, że stanowiska przedstawione przez przedstawicieli poszczególnych Ministerstw nie mogą mieć przełożenia na wynik sporu, ponieważ są różne i wzajemnie się balansują. Ponadto Sąd wskazał, że art. 17 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nabiera sensu wyłącznie, gdy przepisy ustawy powodują opodatkowanie całości elektrowni.

https://www2.deloitte.com/pl/pl.html