20 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował wyniki aukcji AZ/9/2019 przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2019 r.

Łączna liczba wszystkich złożonych ofert wyniosła 1044, zwyciężyło 759 ofert.

Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana wyniosła 269,00 zł/MWh, maksymalna cena wyniosła 327,00 zł/MWh;