Jak informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na wypowiedź dyrektora Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii, Andrzeja Kaźmierskiego, nowy system wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, którego przygotowaniem obecnie zajmuje się ME, może bazować na systemie kontraktów różnicowych, przyznawanych na 20 lat od startu produkcji energii.

Więcej