Stowarzyszenie WindEurope informuje, że od 2013 roku w Europie podpisano długookresowe korporacyjne umowy na zakup energii (Power Purchase Agreements, PPA) z farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 4,7 GW, z czego rekordowe 1,5 GW zakontraktowano tylko w ubiegłym roku. 85 % wszystkich zawieranych umów PPA dotyczy energii wiatrowej.

Więcej