Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. wraz z uzasadnieniem

Opublikowane zostało kolejne uzasadnienie do wyroku Sądu Administracyjnego w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę spółki prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii z wiatru i będącej właścicielem farmy wiatrowej usytuowanej na terenie gminy. Skarga dotyczyła interpretacji indywidualnej wydanej przez Burmistrza, zgodnie z którą podatkiem od nieruchomości powinny zostać objęte nie tylko budowlane, ale również techniczne elementy elektrowni wiatrowej.