W dniu 11 czerwca br. na stronie internetowej Ministerstwa Energii pojawił się komunikat dotyczący rozpatrywania stanowisk zgłoszonych do rozporządzeń wykonawczych Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Informacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.