18 lipca 2017 roku na posiedzeniu plenarnym Sejmu przyjęty został projekt ustawy – Prawo Wodne, wraz z poprawkami rekomendowanymi przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Finansów Publicznych oraz Komisję Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Sprawozdanie połączonych Komisji zawierające pełen katalog poprawek dostępne jest tutaj.

19 lipca Senat wprowadził poprawki do uchwalonej przez Sejm ustawy – Prawo Wodne. Sprawozdanie z posiedzenia oraz uchwała Senatu dostępne są tutaj.

Tekst ustawy – Prawo Wodne