Biuro prawne resortu energii przekazało 1 grudnia 2017 r. zaktualizowany projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji

Resort energii informuje, że przesłany projekt ustawy uwzględnia ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM) z dnia 16 listopada br. oraz uwagi Ministra Cyfryzacji, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Więcej