Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowany został wykaz instalacji odnawialnych źródeł energii wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Zestawienie umożliwia dostęp do bieżącej informacji o aktualnej mocy i ilości instalacji źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terytorium kraju. Będzie aktualizowane co kwartał.

Źródło: ure.gov.pl