Jak podaje portal gramwzielone.pl, Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach zauważyła, że przedsiębiorcy, którzy wygrali ostatnią aukcję, składając ofertę na sprzedaż energii z elektrowni fotowoltaicznej, mogą mieć problem z rozpoczęciem sprzedaży energii przed 15 maja 2020 r. oraz przeciągającymi się procedurami związanymi z wydaniem koncesji.

Jednocześnie zapewniła, że URE przydzieli prace nad koncesjami do wszystkich oddziałów terenowych, a także centrali oraz postara się skrócić czas postępowania.

Więcej