9 listopada 2017 r. Rada Europejska oraz Parlament Europejski zawarły porozumienie w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2, która dotyczyć będzie okresu po roku 2020. Zdaniem sygnatariuszy porozumienia, system ma przyczynić się do realizacji celów klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego.

Więcej