NFOŚiGW zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłego planu unijnych działań w zakresie jakości powietrza.

Dokument przedstawiony do konsultacji społecznych ilustruje główne ustalenia prac Partnerstwa w zakresie czterech tematów: modelowanie sytuacji specyficznych dla miasta; mapowanie regulacji i finansowania; ocena dobrych praktyk w zakresie jakości powietrza i identyfikacja barier; wytyczne dla miast w zakresie planów dotyczących jakości powietrza.

Dotychczasowe wyniki prac dotyczące Partnerstwa Jakość Powietrza Agendy Miejskiej Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej, gdzie dostępne są również formularze konsultacyjne. Propozycje i uwagi należy zgłaszać do 22 sierpnia 2017 r. W konsultacjach można wziąć udział anonimowo a opinie i uwagi zostaną wykorzystane podczas dalszych prac Partnerstwa nad przygotowaniem ostatecznego planu działań.

Więcej