W 2016 r. Tauron odnotował przychody na poziomie 17,646 mld zł wobec 18,264 mld zł przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł 3,337 mld zł wobec 3,523 mld zł w 2015 r., a zysk netto ukształtował się na poziomie 370 mln zł wobec straty 1,804 mld zł za rok 2015.

Tauron informuje, że w 2016 r. negatywny wpływ na wysokość zysku netto miały przeprowadzone w ubiegłym roku testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów, których wyniki skutkowały ujęciem odpisów aktualizujących wartość bilansową konwencjonalnych i odnawialnych źródeł wytwórczych o łącznej wartości 735 mln zł netto.

Podając w połowie ubiegłego miesiąca wstępne wyniki za 2016 r., Tauron informował, że wartość utworzonych odpisów dotyczących tylko farm wiatrowych ma wynieść około 281 mln zł.

Informacja o wynikach finansowych