Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs „Szybka Ścieżka”.

W ramach konkursu „Szybka ścieżka” otrzymać można nawet do 80% dofinansowania na realizacji projektu B+R. NCBR wesprze przedsiębiorcę m.in. w wypłacie wynagrodzeń dla kadry badawczo-rozwojowej, zarządzającej czy personelu pomocniczego. Wśród kosztów kwalifikowanych ująć można także usługi badawcze, amortyzację lub leasing aparatury oraz wynajem laboratorium. Pieniądze z dofinansowania można przeznaczyć również na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Dodatkowo istnieje możliwość sfinansowania do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych, czyli np. badania rynku przed wprowadzeniem nowego produktu czy usługi lub kosztów wymaganej certyfikacji rozwiązania. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Więcej