30 marca 2017 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyło się XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

Jednym z punktów zgromadzenia było rozdanie Bursztynowych Oliwek – odznaczeń przyznawanych firmom zrzeszonym w Izbie 10 lat. Do symbolu dołączany jest stosowny certyfikat dokumentujący dziesięcioletni staż danej firmy w Polsko – Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej. Odznaczenie odebrali w imieniu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej Wiceprezes Zarządu Łukasz Zagórski oraz Dyrektor Zarządzający Sebastian Kwapuliński.