Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych do Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień dostępne są tutaj