W ubiegłym roku emisje CO2 z elektrowni znajdujących się na terenie Unii Europejskiej spadły najbardziej przynajmniej od trzydziestu lat, odkąd znane są bardziej precyzyjne dane. Jednocześnie do najwyższego poziomu w unijnym miksie energetycznym wzrósł udział odnawialnych źródeł energii, które odpowiadają już za ponad 1/3 generacji w energetyce UE.

Z raportu The European Power Sector wynika, że w 2019 r. energetyka w Unii Europejskiej zmniejszyła swoje emisje CO2 o rekordowe 12 proc., co wynika z ograniczenia pracy elektrowni węglowych. Elektrownie w 2019 r. wyemitowały 120 ton CO2 mniej w stosunku do roku poprzedniego.

W 2019 roku za 80 proc. spadku generacji z węgla kamiennego odpowiadała energetyka w pięciu krajach – w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Natomiast za spadek generacji z węgla brunatnego odpowiadały w 2/3 elektrownie w Niemczech i Polsce.

Moc europejskich farm wiatrowych wzrosła w ubiegłym roku o 16,8 GW, co jest wynikiem o 5,1 GW lepszym niż wzrost mocy w energetyce wiatrowej w UE odnotowany w roku 2018.

Z kolei moc elektrowni fotowoltaicznych w Unii Europejskiej w ubiegłym roku miała wzrosnąć o 16,7 GW w stosunku do wyniku na poziomie 8,2 GW odnotowanego w roku 2018.

Autorzy raportu wyliczyli, że wzrost generacji z wiatru i PV w ubiegłym roku odnotowały wszystkie kraje Unii Europejskiej – z wyjątkiem Czech, a udział OZE w unijnym miksie wytwarzania zwiększył się do 35 proc.

THE European Power Sector in 2019

Gramwzielone