19 lipca 2019 r. podczas posiedzenia plenarnego Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3626).

Projekt przewiduje m.in. umożliwienie wykorzystania produktów współuwodornienia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego („NCW”) od 2020 r. oraz umożliwienie zaliczenia do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.

Zawiera również propozycje zmian do ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 1356 i 2348), m.in. w zakresie zmiany terminów obowiązywania odpowiedniego udziału procentowego pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, terminu wygasania umów na wykonanie zadania publicznego oraz zmiany redakcyjnej przepisów dotyczących oznakowania paliw alternatywnych.