Dnia 19 lipca 2019 r. na posiedzeniu plenarnym Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3656).

Wcześniej podczas posiedzenie sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęto poprawki do projektu przewidujące m.in.:

  1. Rezygnacji ze zmiany charakteru kontraktu aukcyjnego (wykreślenie zmian w art. 93 ust. 12)
  2. Objęcia rozszerzeniem systemu FiP do 2,5 MW także hydroenergetyki
  3. Uzupełnienia wyłączenia ograniczeń w zakresie terminu ważności zaświadczeń uprawniających do składania ofert w systemie aukcyjnym
  4. Zmiany definicji biogazu rolniczego w zakresie umożliwienia wykorzystywania ścieków przemysłowych

Sejm skierował ustawę do procedowania w Senacie, którego najbliższe posiedzenie planowane jest w dniach 31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia 2019 r.