W środę Sejm uchwalił nowelizację tzw. specustaw przesyłowych. Zakłada ona m.in. poszerzenie listy inwestycji objętych specjalnymi przepisami. Nowelizacja ma skrócić do 6 miesięcy czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych dla objętej przepisami infrastruktury. Ustawa trafi teraz do Senatu.

W nowelizacji widnieje lista kolejnych inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, które zostaną objęte przepisami specustawy, m.in. podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu – 220 kV, a także przepis, że specustawą zostaną objęte modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

Oprócz tego zwiększono listę inwestycji objętych specustawą o gazociągach o 19 inwestycji w sieci dystrybucyjnej gazu. Dodano także rurociąg do przesyłu LPG Port w Gdyni-Dębogórze-Kosakowo.

Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu.

Przepisy mają wyeliminować szereg wątpliwości interpretacyjnych, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku. Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma z kolei zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym. Ma to również prowadzić do wyeliminowania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Więcej