Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Energii zasygnalizowało możliwość podniesienia obowiązku produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z ustawą o OZE, do maksymalnie 20 proc. Warunkiem ewentualnej korekty jest uchwalenie i podpisanie przez prezydenta projektu tzw. małej nowelizacji, czyli ustawy zmieniającej zasady obliczania opłaty zastępczej w kształcie proponowanym przez posłów.

Więcej