W 2018 roku Niemcy uruchomili systemy fotowoltaiczne o mocy 2,96 GW, czyli o 1,2 GW większej niż w roku 2017, tym samym powracając na pozycję europejskiego lidera w inwestycjach w PV.

Potencjał elektrowni PV zarejestrowanych tylko w dwóch pierwszych miesiącach tego roku, wyniósł niemal 1 GW.

Zarejestrowane w lutym tego roku systemy fotowoltaiczne wytwarzają łączną moc 418,6 MW, z czego 386,8 MW to mniejsze instalacje, realizowane poza systemem aukcyjnym, który obejmuje elektrownie PV o jednostkowej mocy ponad 750 kW. Zarejestrowana moc instalacji uruchamianych w systemie aukcyjnym wyniosła 28 MW.

Na koniec lutego tego roku całkowity potencjał fotowoltaiki w Niemczech wzrósł do 46,9 GW.

Udział fotowoltaiki w niemieckim miksie energetycznym w 2018 roku wzrósł do 7,3 proc.

Więcej