Według najnowszych danych Agencji Rynku Energii dotyczących inwestycji w prosumenckie mikroinstalacje na koniec listopada 2021 r. liczba prosumentów w Polsce wynosiła 791 531, co oznacza wzrost o 47,1 tys. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tym samym liczba posiadanych przez nich mikroinstalacji zwiększyła się do 5 434,8, a ich moc wzrosła o 345,4 MW.

Najwięcej uruchomionych mikroinstalacji zostało wykonanych w technologii fotowoltaicznej. Na koniec listopada w Polsce było ich 791 531 o łącznej mocy 5 432,1 MW. W przypadku innych mikroinstalacji, polscy prosumenci eksploatowali 73 wodne o łącznej mocy 1,2 MW, 71 wiatrowych o mocy 0,4 MW, 45 hybrydowych o mocy 0,6 MW, 33 mikrobiogazownie o mocy 0,5 MW oraz 23 biomasowe o mocy 0,1 MW.

W listopadzie prosumenci posiadający mikroinstalacje wprowadzili do sieci 90,3 GWh energii elektrycznej, z czego 90,2 GWh to energia wytworzona w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Więcej