Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w sierpniu br. 4 364 050 MWh, a więc o 20,9 proc. więcej niż w sierpniu roku ubiegłego.

Sierpniowy wolumen transakcji sesyjnych w obrocie zielonymi certyfikatami wyniósł 1 580 737 MWh, co stanowi najwyższą wartość w historii TGE.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 638 181 MWh, a więc o 12,0 proc. wyższym niż w sierpniu roku 2017, przy czym w sierpniu br. blisko 60 proc. wolumenu stanowiły transakcje sesyjne. Sierpniowy wolumen transakcji sesyjnych w obrocie zielonymi certyfikatami na RPM – 1 580 737 MWh – stanowi najwyższą wartość w historii TGE i o 47,6 proc. przewyższa wolumen sesyjny z sierpnia ubiegłego roku, kiedy po praz pierwszy przewyższył on wolumen obrotu w transakcjach pozasesyjnych.

W sierpniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 343 894 MWh (ponad 10-krotny wzrost r/r), dla których cena średnioważona wyniosła 0,51 zł/MWh (o 0,09 zł/MWh więcej niż w lipcu br.).