Jak podaje Puls Biznesu, Komisja Nadzoru Finansowego zleciła badanie, mające na celu zweryfikowanie potencjalnego zagrożenia, jakie dla banków stanowić może sytuacja inwestorów z branży wiatrowej. KNF uznał jednak, że ryzyko nie jest wysokie.

— Niski poziom należności z utratą wartości połączony z niewielkim wolumenem tych kredytów w sektorze nie generuje obecnie ryzyka systemowego. Banki finansujące OZE powinny jednak, biorąc pod uwagę ograniczenia w rozwoju tego sektora, prowadzić intensywny monitoring tego zaangażowania — mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Więcej