W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Eryk Kłossowski, prezes państwowego operatora systemu przesyłowego PSE udziela poparcia koncepcji zmierzającej do budowy farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku.

Mimo wszystko widzę zalety tej koncepcji, szczególnie, że farmy mogłyby pracować nie tylko dla  naszego systemu. Trzeba też pamiętać o tym, że nasz cel w zakresie energii odnawialnej musimy zrealizować. Nie powinniśmy wiec dyskwalifikować wiatru z morza

Wywiad dla Rzeczpospolitej